terug


De makers en de leeglopers; over de kwetsbaarheid van ideeën.
TED talk tijdens TEDxYouthAmsterdam 2012

Hoe ga je als bedenker om met je idee? Hoe betrek je mensen erbij en wat doe je met mensen die jou niet steunen? Over omgaan met leeglopers en natte dekens.


We leven in een mooie tijd. Vroeger zaten we om het kampvuur en vertelden we elkaar verhalen. Toen kwam de ijstijd van de massamedia: specialisten vertelden ons wat we moesten denken en kopen.

Gelukkig zijn we –met de huidige technische en sociale infrastructuur- weer terug waar we horen: zonder hiërarchie ervaringen en verhalen uitwisselen. Vrijheid. Met die vrijheid hebben we echt invloed. We maken er geen wetten mee, maar kunnen wel serieus sociale druk uitoefenen. Eindelijk een bottom-up democratie.

Niet iedereen maakt op dezelfde manier gebruik van die vrijheid.
Mensen zijn grofweg in te delen in 3 groepen.
  • De meeste mensen zijn toeschouwers (70%), passief nemen ze waar wat ze voor zich zien.
  • Een kleinere groep reageert (25%), zij vinden van alles en delen dat.
  • De kleinste groep zijn de makers (5%), de mensen met plannen en ideeën.
Zonder makers gebeurt er niets. Zij geven inspiratie en richting. Zij bieden oplossingen en durven ideeën te delen om ze te laten groeien. Makers zijn helden. Want ideeën komen vaak voort uit een eigen droom of wens. Ze zijn allereerst persoonlijk en dat maakt het idee en de bedenker kwetsbaar. Een idee is meestal pas af als anderen het hebben overgepakt, om je idee te realiseren moet je het wel delen. En dat is dus dapper.

Want wat gebeurt er als je je idee gaat delen? (bijvoorbeeld via social media)
Even terug naar de mensen-indeling:
De toeschouwers zijn te verdelen in fans en onverschilligen:
  • Fans vinden dat je echt goed bezig bent (maar zien voor zichzelf geen rol). Onverschilligen ambiëren niet zoveel en zijn helemaal niet geïnteresseerd in je idee.
Mensen die reageren zijn onder te verdelen in opbouwers en leeglopers:
  • Opbouwers worden graag geïnspireerd; je kent ze wel. Ze hebben haast en energie, maar geen eigen ideeën (denken ze). Ze willen graag meebouwen aan iets moois.
  • Leeglopers trekken de energie uit jou en je idee. (Over hen later meer)
Hooguit de helft van alle mensen zijn dus maar op te warmen voor je plan. En het gekke dat mensen waar je niets aan hebt vaak veel meer aandacht krijgen. Hoe komt dat? Omdat ze je raken in je kwetsbaarheid.

De (volkomen onterecht) meest opvallende mens kan dat als geen ander: de leegloper.

Een vervelend soort. De opvallende leegloper krijgt graag aandacht. Hij zegt van alles zonder al te veel na te denken. Schokken vindt hij positief. Hij klaagt graag, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor een oplossing. Hij bouwt niet, hij breekt.

Soms is een leegloper niet meteen te herkennen, en soms weet de leegloper het zelf niet eens. Bedoeld of onbedoeld toont hij een groot gebrek aan vertrouwen. 'Zo dapper dat jij echt denkt dat dit gaat lukken!' De subtiele leegloper is als een natte deken. Verlammend en vervelend.

Ook al vraagt de leegloper veel energie, toch moet je hem gelijk parkeren. Laat je door de leegloper niet beïnvloeden: hoe meer aandacht, hoe belangrijker hij wordt. Reageer elegant en negeer hem daarna. Jouw opbouwers en fans zullen je steunen.

Makers zijn geweldige mensen. Ze zijn tegengesteld aan leeglopers. Ze richten zich op ontwikkeling en energie. Op onderzoek en willen groeien. En ze laten twijfel toe. En dat is het allerbeste. Want als je het niet zeker weet is er ruimte voor andere mensen. En dan maak je je droom groot.

Dus:
  • Vraag je opbouwers om mee te maken.
  • Houd je fans dichtbij (en verander ze in opbouwers).
  • Negeer de leeglopers
  • en wees onverschillig naar de onverschilligen. Zij maken je alleen maar hard of te voorzichtig.
Vind en volg je eigen koers: makers aan de macht!

(Uitgesproken door Astrid Poot tijdens TEDxYouthAmsterdam, 17 november 2012)